Туристическа агенция Жанет

удобство и стил във вашата почивка - София, Skype: janetkaeli, e-mail: janet_comerse@abv.bg

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Договори с клиенти

За попълване - преминете по този линк.

 

Договор за организирано туристическо пътуване №.............

Днес ................................ в гр. София, се сключи настоящият договор между:

1.Агенция за туризъм и пътуване „Жанет”, със седалище гр.София, жк "Слатина", бл. 28 б, вх. А, Разрешително № 04939 , наричано”ТУРОПЕРАТОР”, ф.д.№..11207./.1997 г. при СГС.,ЕИК-121467862 на Агенция по вписванията от една страна и

2..................................................................................................ЕГН.................................

л.к.№......................................изд.,на .........................от МВР...............................задгр.паспорт №..........................................,жив. в.....................

..........................................................................................

Дом/сл.тел.......................................моб.тел....................................................................

Е-mail..........................................................месторабота..................................................

..........................................,заемана длъжност.................................................................., наричан/а ТУРИСТ”,от друга ,лично за себе си, а също и в полза на:

 

по ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

ЗП№

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

  1. С договора за организирано пътуване Туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване /ТП/ с обща цена на потребителя /Турист/ срещу заплащане на определена цена.

Направление...................................................

Транспорт...........................................................

 

Тръгване

Връщане

Транспорт

Маршрут

Пристигане

 

 

 

 

 

Престой

Нощувки

Вид стая

Хотел

Пансион

 

 

 

 

 

 

Вид и категория на заведенията за хранене и развлечения................................

Брой и вид хранения,включени в тур.пътуване....................................................

Посещения, екскурзии, трансфери и др.услуги включени в общата цена ...................................

Специфични изисквания относно пътуването: ............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Медицинска застраховка .....................................................................................

Туристическа агенция “Жанет” е застрахована по смисъла на чл.42 от Закона за туризма в ЗК "Евроинс" със застрахователна полица № 03700100000285.

Когато Туроператора направи значителна промяна в някоя от съществуващите клаузи на договор, Туристът е в правото си да се откаже от договор, без да дължи неустойки или обезщетения.

Дължима Сума..................../..............................................................Визи.............ф№..................

Предплата............................/...................................................................ф№...................

Доплащане.........................../...................................................................ф№...................

 

Пълното плащане се извършва в срок до 14дни от началото на ТП в офиса на Туроператора, респективно Турагента, или по банков път. IBAN:BG18UNCR96601036847906, BIC;UNCRBGSF при Булбанк - клон ”Слатина”, получател – „ЖАНЕТ КОМЕРС” ЕООД.

Настоящия договор е изготвен в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила от...............................................201.....год.

 

 

ТУРОПЕРАТОР: ......................................

/ Жанета Кортезова /

 

 

КЛИЕНТ: ..................................................

/ ............................................... /

 

Моля, запазете попълнения договор и го изпратете на е-мейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. 

Изпратете запитване

Форма за изпращане на запитване.

Моля, използвайте букви и цифри от латинската азбука и кирилица.

Моля, използвайте само букви от латинската азбука, цифри и символа @.

  Refresh Captcha  
Опитайте отново, моля попълнете показаните символи.